TOUR

2020-03-12~2020-04-29 ohashiTrio HALL TOUR 2020
2019-12-11~2019-12-19 ohashiTrio & THE PRETAPORTERS YEAR END PARTY LIVE 2019
2019-04-06~2019-06-09 ohashiTrio HALL TOUR 2019 ~THUNDERBIRD~
2018-11-03~2018-11-10 ohashiTrio LIVE TOUR 2018 in ASIA
2018-12-07~2018-12-14 ohashiTrio & THE PRETAPORTERS YEAR END PARTY LIVE 2018
2018-03-30~2018-06-16 ohashiTrio HALL TOUR 2018
2017-11-03~2017-11-05 ohashiTrio LIVE TOUR 2017 in ASIA
2017-04-01~2017-06-22 ohashiTrio HALL TOUR 2017
2016-04-01~2016-06-10 ohashiTrio TOUR 2016 ~10【TEN】~
2015-05-08~2015-06-05 ohashiTrio TOUR 2015 ~PARODY~
2014-03-16~2014-05-09 ohashiTrio HALL TOUR 2014

mailmagazine
page TOP
閉じる